POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lutego 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 73/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych oraz transformacji ustrojowej w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bulanda Roman,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych oraz transformacji ustrojowej w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Basałyga-Biernacka Krystyna Władysława, 3. Rejczak Jan, 4. Rybnik Jerzy Antoni, 5. Szymański Leszek Bogdan, 6. Śliwka Piotr,

pośmiertnie

7. Gajewski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bućko Józef, 9. Chełmiński Bronisław, 10. Kasprowicz Grażyna Urszula, 11. Kretowicz Zdzisław Tadeusz, 12. Zygadło Antoni.