POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 131/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ekwadoru za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ekwadorskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Morawski Tomasz Andrzej,

obywatele Republiki Łotewskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za kultywowanie polskich tradycji i kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Fomin Maria, 3. Grave Gertruda, 4. Szydłowska Walentyna,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Peru za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy naukowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Rostworowska Maria,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Makowski Krzysztof Cezary,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-peruwiańskiej współpracy:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7.  Madej-Razniewska Danuta, 8. Unger Tomasz Wiktor,

obywatele Republiki Peru za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-peruwiańskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. De Habich Y Palacio Edgardo Martin, 10. Kalinowski Paredes De Navarrete Hilda, 11. Larco De La Fuente De Potocki Rosa Susana,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Federacji Rosyjskiej za wybitne zasługi w kultywowaniu polskich tradycji i kultury, za działalność na rzecz środowiska polonijnego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. ks. Pożarski Krzysztof,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Szwecji:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Rydel Wiesław Paweł, 14. Studniarski Piotr Tomasz,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Stefanek Helena Apolonia,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Sygnarek Teresa Elżbieta,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Bertelman Tomas,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Świerz Stanisława Józefa,

obywatelka Republiki Węgierskiej za wybitne zasługi we współpracy w rozwijaniu opieki paliatywnej, za działalność społeczną i charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Muszbek Katalin.