POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 czerwca 2004 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów

nr 113-26-04

Na podstawie art. 155 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 11 czerwca 2004 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

Pana Jerzego HAUSNERA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki i Pracy

Panią Izabelę JARUGĘ-NOWACKĄ – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra-Członka Rady Ministrów

Pana Włodzimierza CIMOSZEWICZA – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Sławomira CYTRYCKIEGO – na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów

Pana Mariana CZAKAŃSKIEGO – na urząd Ministra Zdrowia

Pana Waldemara DĄBROWSKIEGO – na urząd Ministra Kultury

Pana Ryszarda Romana KALISZA – na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pana Michała KLEIBERA – na urząd Ministra Nauki i Informatyzacji

Pana Wojciecha OLEJNICZAKA – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pana Krzysztofa OPAWSKIEGO – na urząd Ministra Infrastruktury

Pana Krzysztofa PATERA – na urząd Ministra Polityki Społecznej

Pana Andrzeja RACZKO – na urząd Ministra Finansów

Pana Marka SADOWSKIEGO – na urząd Ministra Sprawiedliwości

Pana Mirosława SAWICKIEGO – na urząd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Pana Jacka SOCHĘ – na urząd Ministra Skarbu Państwa

Pana Jerzego SWATONIA – na urząd Ministra Środowiska

Pana Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO – na urząd Ministra Obrony Narodowej.