POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 czerwca 2004 r. o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

nr 113-25-04

Na podstawie art. 155 ust. 1 w związku z art. 147 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 11 czerwca 2004 r. powołuję Pana Marka BELKĘ Prezesa Rady Ministrów na urząd Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.