POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 września 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-30-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 10 września 2007 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

1. Panią Zytę Janinę GILOWSKĄ na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów,

2. Pana Zbigniewa RELIGĘ na urząd Ministra Zdrowia,

3. Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO na urząd Ministra Obrony Narodowej.