POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2011 r.

nr 110-1-2011

w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Urszulę GACEK Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.