POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej.15/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają za czyny męstwa i odwagi dokonane podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. chor. Mariusz Dariusz Chodak, 2. kpt. Krzysztof Edwin Muszyński, 3. por. Michał Łukasz Sobczuk, 4. kpt. Radosław Jan Wawrowski, 5. mł. chor. Paweł Wójcik, 6. mł. chor. szt. Przemysław Władysław Żywczyk.