POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 115/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy pomiędzy samorządem rzemieślniczym Polski i Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Klein Franz Friedrich,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Francuskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Morawski Maciej, obywatel Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i humanitarnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Dolige Eric,

obywatel Królestwa Niderlandów za zasługi w działalności charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Verhees Petrus Adriaan Hieronymus,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Gołębiewski Czesław,

obywatel Republiki Słowackiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-stowackiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Miśura Jan,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

7. Kwiatkowski Bill, 8. Raczek Stanley W.,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

9. Wróblewski Dariusz Cyprian, obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

10. Paderewski Genia,

obywatel Republiki Włoskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Mazzullo Giuseppe,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za zasługi w działalności społecznej, kombatanckiej i polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Smerecka Bogumiła, 13. Straczyński Marek,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Grembocki Leszek Stanisław.