POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 94/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,

z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pyć Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Baranek Ireneusz, 3. Chachuta Stanisław, 4. Jarek Krystian Henryk, 5. Jerzykiewicz Wojciech, 6. Kabza Tadeusz, 7. Kędzierska Józefa Maria, 8. Kubica Józef Jerzy, 9. Lukasek Bronisław Damian, 10. Muliński Lesław, 11. Smolik Jerzy Adam, 12. Wójcik Ryszard Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Dworczyk Krzysztof Piotr, 14. Kamiński Paweł, 15. Kampa Andrzej Bogdan, 16. Majcher Andrzej, 17. Pach Karol Józef, 18. Pietrzyk Jacek Piotr, 19. Studencki Bogusław, 20. Walter Stanisław Alojzy,

na wniosek Ministra Sportu za zasługi dla rozwoju turystyki i sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Łapińska Maria Teresa, na wniosek Ministra Środowiska za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Matras Jan, 23. Niemtur Stanisław, 24. Zając Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Falencka-Jabłońska Małgorzata Urszula, 26. Grodzki Wojciech, 27. Kocel Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bystrowski Cezary, 29. Farfał Dorota Krystyna, 30. Gil Wojciech, 31. Jodłowski Krzysztof, 32. Kantorowicz Władysław, 33. Piwnicki Józef, 34. Skrzecz Iwona Barbara, 35. Szczygieł Krystyna,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Łuczywo-Rudy Maria Anna,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Gawlik Lidia Jadwiga, 38. Morgiel Jerzy Andrzej, 39. Pilecki Zenon Grzegorz, 40. Tomkiewicz Elżbieta Jolanta, 41. Zięba Paweł Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Bujakowski Wiesław Marian, 43. Galos Krzysztof Andrzej, 44. Kudełko Mariusz Piotr, 45. Sroczyński Wiesław Jakub,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bukowska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bykowski Bogusław, 48. Karwasz Danuta Maria, 49. Krueger Hanna Maria,

za zasługi dla społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Chaciński Zbigniew Jan, 51. Herold Wiesław, 52. Kolano Marta, 53. Wnuk Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Tomasik Roman Ambroży, 55. Wesotowski Lech Franciszek,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Nowak Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Berowska Alicja Irena, 58. Gawlicka Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Barczyńska-Kowańdy Małgorzata, 60. Bocian Mariusz, 61. Chudowicz-Bloda Maria Krystyna, 62. Dziobko Olga Anna, 63. Klusek Emilia Maria, 64. Kostkiewicz-Górska Grażyna, 65. Michalewicz Zbigniew Krzysztof, 66. Paradowska Jadwiga, 67. Pawłowska Krystyna, 68. Solińska Jolanta, 69. Witkowska Małgorzata Joanna, 70. Wojciechowska Halina,

za zasługi dla społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Gajda Jan, 72. Kopta Marek, 73. Matwijów Adam, 74. Staroszczuk Andrzej Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Pietrowiak Zbigniew, 76. Tychowski Dominik, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Grzegórzek Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Jarzębski Lucjan Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Bombalicka Małgorzata, 80. Jarzębowski Piotr, 81. Kęsicka Katarzyna Beata, 82. Krupa Andrzej, 83. Malmon Tadeusz, 84. Misztal Lucjan, 85. Sobczak Andrzej, 86. Stankowska Alicja Teresa, 87. Tomiński Witold Piotr, 88. Węgrzyn Zbigniew, 89. Ziomek Danuta Emilia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. ks. Pasternakiewicz Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Cieślak Andrzej, 92. ks. Glicner Czesław Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Curuł Marek, 94. Kuś Marian Wiesław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Bednarczyk Stanisław, 96. Brzezik Tadeusz, 97. Góral Tadeusz, 98. Rychlik Piotr Wiesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Chmielowska Izabela Bronisława, 100. Stróż Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Błasiak Krystyna, 102. Dudzińska Grażyna Halina, 103. Kałdon Jadwiga, 104. Kołba Elżbieta Anna, 105. Serwan Teresa Zdzisława,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Sobolewski Janusz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Niesiobędzki Wiesław, 108. Pesta Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Styputkowska Łucja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Cichocka Danuta Maria,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Bajda Leszek, 112. Grygiel Karol Michał, 113. Wołyński Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Czarny Eugeniusz Jan, 115. Smuszkiewicz Andrzej, 116. Soja Leonard, 117. Woźnicki Andrzej Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Bartnicki Ryszard, 119. Krawczyk Bogusław Stefan, 120. Łoniewski Krzysztof Julian, 121. Nowak Krzysztof Tadeusz, 122. Nowak Mariusz, 123. Pawlaczyk Maria, 124. Pawłowski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Moczyński Tadeusz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Borkowska-Kozieł Salomea,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Buliński Kazimierz, 128. Kwiatkowski Kazimierz, 129. Marciniak Aleksander, 130. Vogt Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Dudek Jan, 132. Holy Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Budka Jan, 134. Szablewski Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Staniszewski Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136.  Badziąg Waldemar, 137. Tomiak Zbigniew, 138. Walczak Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Szerszeń Małgorzata.