POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2005 r. nr 115-8-05 o nadaniu tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Małgorzata KLOC-STĘPKOWSKA

nauk chemicznych

dr hab. Witold Aleksander DANIKIEWICZ

dr hab. Sławomir Janusz GRABOWSKI

dr hab. Marcin Wojciech OPAŁŁO

nauk ekonomicznych

dr hab. Agnieszka Maria SZEWCZYK

nauk fizycznych

dr hab. Rafał Leszek ABDANK-KOZUBSKI

dr hab. Tomasz Józef WOJTOWICZ

dr hab. Piotr Maria ŻENCZYKOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Aleksy AWDIEJEW

dr hab. Michał Piotr BŁAŻEJEWSKI

dr hab. Wojciech CHUDZIAK

dr hab. Jerzy FLAGA

dr hab. Krzysztof JASIEWICZ

dr hab. Jerzy KOCH

ks. dr hab. Andrzej KOPICZKO

dr hab. Robert Franciszek MRÓZEK

dr hab. Urszula OSTROWSKA

dr hab. Sławomir PARTYCKI

dr hab. Mieczysław PLOPA

dr hab. Ulrich SCHRADE

ks. dr hab. Jan SOCHOŃ

dr hab. Krzysztof Tomasz WIECZOREK

nauk leśnych

dr hab. Jerzy Marian GUTOWSKI

dr hab. Krzysztof Jan KRAJEWSKI

nauk medycznych

dr hab. Antoni Jan CZUPRYNA

dr hab. Andrzej Zbigniew DĄBROWSKI

dr hab. Barbara Teresa KOWALEWSKA-KANTECKA

dr hab. Wojciech KRÓL

dr hab. Zofia OLSZOWY

dr hab. Dariusz PATRZAŁEK

dr hab. Alfred REROŃ

dr hab. Włodzimierz Mieczysław SAWICKI

dr hab. Bogna Małgorzata SZEREDA-PRZESTA-SZEWSKA

dr hab. Dariusz Stanisław WOŁOWIEC

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Zbigniew Jan SZOT

nauk o Ziemi

dr hab. Barbara Wiktoria OLSZEWSKA

dr hab. Jan PRZYBYŁEK

dr hab. Zbigniew Wiesław SORBJAN

nauk prawnych

dr hab. Konrad Jerzy NOWACKI

dr hab. Zbigniew PULKA

dr hab. Jerzy ZAJADŁO

nauk rolniczych

dr hab. Władysław CIERESZKO

dr hab. Jacek CZEKAŁA

dr hab. Bogusław Jerzy CZUPRYŃSKI

dr hab. Barbara Hanna DĄBROWSKA

dr hab. Joanna GROMADZKA-OSTROWSKA

dr hab. Maria Janina Danuta HRUSZKA

dr hab. Stanisław KAMIŃSKI

dr hab. Roman ŁYSZCZARZ

dr hab. Ludmiła Stanisława STARTEK

nauk technicznych

dr hab. Tomasz Józef BAJEROWSKI

dr Andrzej BARGIEŁA

dr hab. Jan BURCAN

dr hab. Józef DZIOPAK

dr hab. Krzysztof Marian GNIOTEK

dr hab. Zbigniew GRONOSTAJSKI

dr hab. Aleksander Jerzy LUTYŃSKI

dr hab. Andrzej MILECKI

dr hab. Marek Romuald OGIELA

dr hab. Wiesław Andrzej RAKOWSKI

dr hab. Krzysztof Sławomir SIBILSKI

dr hab. Jan Franciszek SZMIDT

dr hab. Stanisław Lech WASILEWSKI

dr hab. Ireneusz Andrzej WINNICKI

dr hab. Janusz ZALESKI

dr hab. Teresa ZIELIŃSKA

nauk weterynaryjnych

dr hab. Tadeusz STEFANIAK

nauk wojskowych

dr hab. Jacek PAWŁOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Krystyna RORBACH

sztuk plastycznych

Marcin BERDYSZAK