POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2005 r. nr 111-50-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała dywizji:

1. generał brygady Stanisław NOWAKOWICZ

II. generała brygady:

2. pułkownik Stefan CZMUR

3. pułkownik Jan ŚLIWKA