POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 265/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kalicki Krzysztof Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Janiszewski Hubert Andrzej,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. von Heydebreck Tessen.