POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 266/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,

z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Belgii za wybitne zasługi w działalności polonijnej na rzecz osób potrzebujących pomocy

1. ks. Krzemiński Tadeusz,

za wybitne zasługi w promowaniu Polski i działalności na rzecz środowiska polonijnego obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Republiki Urugwaju

2. Muńiz Włodarczyk Luis Alberto,

obywatele Wschodniej Republiki Urugwaju:

3. Bonasso Lenguas Alejandro Ricardo, 4. Falco Lichtenberger Roberto Danilo, 5. Słotnicki Krasnostawski Mieczysław.