POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 64/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej odznaczone zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mańkiewicz-Cudny Ewa Teresa, 2. Padzik-Graczyk Alfreda Marianna, 3. Pokorska Zofia, 4. Witczak Elżbieta, 5. Zajezierska Anna Jadwiga,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Cieślak Małgorzata, 7. Jeziorska Regina Maria, 8. Kasprzycka Ewa Maria, 9. Krucińska Izabella Joanna, 10. Libudzisz Zdzisława Kazimiera, 11. Łada Wiesława Aleksandra, 12. Walisiewicz-Niedbalska Wiesława Kazimiera, 13. Władyka-Przybylak Maria Katarzyna.