POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 62/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Suwerennym Wojskowym Zakonem Maltańskim, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jego Najjaśniejsza Wysokość Bertie Andrew Willoughby Ninian, 2. Mazery Jean-Pierre Marie Louis Charles,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. von Boeselager Albrecht, 4. Chiavari Gian Luca, 5. Dalia Torre del Tempio di Sanguinetto Giacomo,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Ajroldi di Robbiate Eugenio, 7. de Comminges Elie, 8. Henckel von Donnersmarck Winfried, 9. Hercolani Fava Simonetti Gherardo, 10. d' Ippolito di Saint' Ippolito Carlo, 11. MacPherson John A., 12. Sanchez-Corea Antonio Rene.