POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 427/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), w uznaniu wybitnych zasług w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rotfeld Adam Daniel,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bahr Jerzy Artur, 3. Burski Ksawery Lucjan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Krystosik Ryszard, 5. Misztal Bronisław, 6. Płomiński Krzysztof Andrzej, 7. Szumski Krzysztof Tadeusz, 8. Woroniecki Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kobieracki Adam, 10. Kozłowski Tomasz Edward, 11. Szymański Zbigniew Tadeusz, 12. Wronecka Joanna.