POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 lipca 2006 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 113-30-06

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów złożoną w dniu 10 lipca 2006 r. przez Prezesa Rady Ministrów Pana Kazimierza MARCINKIEWICZA i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.