POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 98/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Wysocka Hanna Ludwika,

pośmiertnie

2. Pobłocka Mieczysława Zofia,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz rozwoju polskiego przemysłu maszynowego

pośmiertnie

3. Baurski Janusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

pośmiertnie

4. Czoch Ryszard Stanisław.