POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej. 94/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostają

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

1. ppłk Berski Roman, 2. kpt. Dudzik Przemysław Marian, 3. st. chor. szt. Rajewski Ireneusz, 4. mjr Sztabiński Marek.