POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 105/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Laskus Barbara,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sidorowicz Józef Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Muziński Andrzej Remigiusz, 4. Ozdoba Jerzy Bogusław, 5. Szczęśniak Tadeusz, 6. Więckowski Henryk, 7. Woźniak Karol, 8. Zwierzchowski Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Domalewski Edward, 10. Gralewicz Piotr, 11. Kalejta Tomasz, 12. Wałachowski Witold,

na wniosek Ministra Kultury za zasługi w pracy w szkolnictwie artystycznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Abramowicz Regina, 14. Jędreas-Romankiewicz Maria Lidia, 15. Kozłowska Taida, 16. Parchomowska Żanna, 17. Piatikow Mikołaj, 18. Rzym Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Nagórna Urszula, 20. Wasiluk Zbigniew,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bajda Artur, 22. Druś Ryszard, 23. Dzisiów Andrzej, 24. pptk Idziaszek Zdzisław Henryk, 25. Kalisz Józef, 26. Kondratiuk Liliana, 27. ppłk Kowaluk Piotr Sławomir, 28. Leśnik Czesław, 29. Łopatka Jerzy, 30. ppłk Mężyński Zbigniew Stanisław, 31. Niedziela Wiesław Marian, 32. Panas Andrzej Jarosław, 33. Pieniężny Andrzej, 34. płk Popiel Henryk, 35. Skoczyński Jan, 36. płk Sokotowski Tadeusz, 37. Surażyński Lech, 38. Tarkowski Marian Antoni, 39. Wawrzyniewicz Wiesław, 40. Witczak Andrzej, 41. Wrażeń Marian, 42. płk Żendzian Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Bogdan Borys, 44. ppłk Dąbrowski Mirosław, 45. ppłk Honc Grzegorz Marek, 46. płk Kaliszczak Bogdan, 47. Kliś Anna, 48. Komorowska Urszula, 49. Konatowski Stanisław, 50. Krasoń Wiesław, 51. płk Kroszczyński Krzysztof Andrzej, 52. ppłk Kuca Andrzej, 53. płk Lizer Roman Aleksander, 54. Matachowski Jerzy, 55. pptk Mielniczuk Wiesław, 56. pptk Miler Waldemar Mariusz, 57. Nowosielski Leszek, 58. płk Płaska Jacek Wojciech, 59. mjr Podbielski Dariusz, 60. pptk Podniesiński Dariusz Włodzimierz, 61. Rochala Zdzisław, 62. Sawicki Grzegorz, 63. ppłk Serafin Wojciech, 64. Siuta Bogumił Paweł, 65. pptk Sobieszek Marek Wiesław, 66. Szaraniec Grażyna, 67. ppłk Szplet Ryszard, 68. Ulbin Maria Krystyna, 69. pptk Wrona Józef, 70. płk Wysocki Andrzej Paweł, 71. Zając Jerzy, 72. Zarański Zbigniew, 73. Zarzycki Mirosław Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Czapska Wanda Bogusława, 75. por. Dobielski Przemysław Bartłomiej, 76. kpt. Frant Michał Błażej, 77. kpt. Giemza Bolesław Bartosz, 78. chór. szt. Jabłoński Jarosław, 79. kpt. Kacprzyk Jarosław, 80. mjr Kaźmierczak Jakub Zbigniew, 81. ppłk Koch Robert, 82. kpt. Koperski Wojciech, 83. por. Korga Patryk, 84. kpt. Korpowski Konrad, 85. Kosikowska Grażyna, 86. st. chór. Kowalski Marek, 87. Lila Bogdan, 88. pptk Łukaszuk Zbigniew Józef, 89. mt. chór. szt. Maciejko Ryszard, 90. por. Mila Krzysztof, 91. kpt. Nowak Wojciech, 92. chór. Okulski Paweł, 93. Onopiuk Sławomir, 94. mjr Pielaciński Krzysztof, 95. Pomianowska Ewa Grażyna, 96. Radzewicz Beata, 97. kpt. Rodzik Dariusz, 98. Senderowski Cezary, 99. kpt. mar. Skóra Piotr Daniel, 100. kpt. Sondej Tadeusz, 101. kpt. Sprawka Piotr Michał, 102. Tykarska Marzena, 103. kmdr por. Wiśniewski Sławomir, 104. mjr Witczak Wojciech, 105. Wojewódzki Bogdan, 106. Załuska Wanda Anna,

na wniosek Ministra Polityki Społecznej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Kwakszyc Zenon Jan,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Kęsy Andrzej Marek, 109. Żelazny Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Borkowski Sławomir Paweł, 111. Minta Maria, 112. Niedbalski Wiesław Adam, 113. Szczotka Maria, 114. Wasilewski Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Hoszowski Andrzej, 116. Żelazna Józefa,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Szumski Michał Aleksander, 118. Szurlej Eugeniusz, 119. Wachetka Aleksander Andrzej, 120. Winiarski Janusz Andrzej, 121. Witkowski Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Bielka Zbigniew Józef, 123. Domański Stanisław Władysław, 124. Grubczyński Tadeusz Marian, 125. Iskierski Ryszard, 126. Mucha Andrzej Jan, 127. Salwa Ryszard, 128. Sepczyński Jan Marek, 129. Sobczyk Zdzisław Zbigniew, 130. Stankiewicz Stefan, 131. Wołczek Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Disterhoft Dariusz, 133. Gonciarz Andrzej Piotr, 134. Kaczmarek Tadeusz Piotr, 135. Kasprzak Edward, 136. Kasprzyczak Józef, 137. Kłodnicki Witold, 138. Koztowski Czesław Tomasz, 139. Mierzwa Zdzisław, 140. Parankiewicz Bogusław Piotr, 141. Sarapata Alicja Teresa, 142. Stępień Józef, 143. Tyczkowski Krzysztof, 144. Witkowski Jan, 145. Zawadzki Ireneusz,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w dziedzinie medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Bobilewicz Dagna Maria, 147. Dmoch-Gajzlerska Ewa Anna, 148. Galus Krzysztof Jan, 149. Job-Ryniewicz Barbara, 150. Matuszkiewicz-Rowińska Joanna, 151. Pastuszko Marek, 152. Stotwiński Robert, 153. Tymińska-Sędek Katarzyna, 154. Wąsik Maria Renata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Ciszek Bogdan, 156. Ćwikowska Bożenna, 157. Deszczyńska Helena, 158. Doboszyńska Anna, 159. Fiedor Piotr, 160. Kwiatkowska Bożenna Zofia, 161. Pruszczyk Piotr, 162. Rebandel Henryk Antoni, 163. Samoliński Bolesław Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Bujalska Magdalena Izabela, 165. Cichocka Grażyna, 166. Kałucka Małgorzata, 167. Król Marek Robert, 168. Radziwonka Marianna, 169. Sienkiewicz Zofia Janina, 170. Sińska Beata,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w działalności na rzecz ubezpieczeń społecznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

171. Gajos Jerzy Emanuel,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Malaka Antoni Krzysztof,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

173. Czepel Jadwiga Aniela,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Frischke Kazimierz Jan, 175. Substyk Teresa Maria, 176. Watdowski Leszek Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

177. Hildebrandt Renata Zuzanna, 178. Malicki Mariusz Władysław, 179. Osiński Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

180. Mes Ewa Monika, 181. Szelągowski Benedykt Marian,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

182. Becker Ludwik Adam, 183. Ferster Karol Rajmund, 184. Gtodkowski Bogdan, 185. Jagodziński Roman, 186. Naziębto Barbara Lucyna, 187. Skonieczny Andrzej Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Janion Wiesław Andrzej, 189. Koztowski Kazimierz, 190. Lewicki Romuald, 191. Łazarska Grażyna, 192. Pilarski Wojciech, 193. Wiśniewski Grzegorz, 194. Wiśniewski Miłosz Piotr, 195. Woźniak Wojciech Jan, 196. Zieliński Adam Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Białkowski Arkadiusz, 198. Bielanowska Wiesława Helena, 199. Darocha Grażyna Maria, 200. Dąbrowska Brygida, 201. Dygdata Mirosława Zofia, 202. Gadek Grażyna Barbara, 203. Kachelski Leszek, 204. Kamińska Krystyna, 205. Krajewski Włodzimierz, 206. Lewandowski Zbigniew, 207. Łącki Władysław, 208. Pyrzewska Agnieszka Barbara, 209. Rubnikowicz Krystyna, 210. Rutkowski Józef, 211. Stanek Piotr Ireneusz, 212. Tyburski Mirosław Józef,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

213. Lewińska Elżbieta Urszula, 214. Puzicka Jadwiga Wirginia, 215. Sławiński Marek Antoni, 216. Wilczura Wanda Maria, 217. Wróblewski Krzysztof Klemens,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

218. Grabińska-Gólcz Elżbieta Małgorzata, 219. Jasman Kazimierz, 220. ks. Waszczyński Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

221. Kozicka Joanna Elżbieta, za zasługi dla rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

222. Zaremba Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

223. Gaul Jan Antoni, 224. Stomski Marian,

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu śpiewaczym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Ratajczak Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226.  Binkowski Bolesław, 227. Krasiński Witold, 228. Kortas Roman,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mleczarskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

229. Deja Maria, 230. Dzikowski Mariusz, 231. Goś Wacław, 232. Kaźmierczak Jerzy, 233. Kitkowski Roman, 234. Muchewicz Stefania, 235. Seroka Jan, 236. Wardowski Kazimierz, 237. Wdowiak Jerzy, 238. Zimnicki Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

239. Dudczak Piotr, 240. Zmudziński Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

241. Białowież Andrzej Mariusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

242. Biegańska Teresa Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

243. Binięda Mirosław, 244. Figiel Andrzej Jerzy, 245. Figiel Krystyna Maria, 246. Hornowski Bogdan Marian, 247. Jaworski Bogusław, 248. Kisiel Janina Stanisława, 249. Kozłowska Leokadia Halina, 250. Lena rtowicz Andrzej Piotr, 251. Misztal Mirosław Krzysztof, 252. Mitura Paweł, 253. Popko Andrzej, 254. Sirko Stefan, 255. ks. Winiarski Ryszard Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

256. Bednarczyk Elżbieta Krystyna, 257. Gatan Krzysztof, 258. Gileta-Wyzińska Alina Anna, 259. Godula Barbara, 260. Korczyński Robert Zdzisław, 261. Krawczyk Zenon, 262. Marciniak Alicja Janina, 263. Zawrotniak Piotr Mariusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

264. Dorosławski Henryk Szczepan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

265. Barden Halina, 266. Dębska Teresa Zofia, 267. Marciniak Kazimierz Czesław, 268. ks. Orszulak Henryk, 269. Sokołowska Henryka Maria, 270. Wróblewski Czesław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

271. Bartel Ewa Maria, 272. Biczysko Maria Genowefa, 273. Brutkowski Zbigniew Józef, 274. brat Bulanda Franciszek, 275. Dziurowicz-Kaszuba Małgorzata Stanisława, 276. Figiel Franciszek, 277. Goździk Andrzej, 278. Jędras Marek, 279. Kacyna Wiktor Franciszek, 280. Kaszuba Jerzy Tomasz, 281. Korczak Aniela, 282. Krawczyk Cezary Jarosław, 283. Lisiecka Krystyna, 284. Mania Halina, 285. Ostrycharz Anna Lidia, 286. Strzelecka Halina Maria, 287. Szkopińska Iwona Barbara, 288. Zając Grzegorz, 289. Załustowicz Jan Władysław, 290. Zygmunt Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

291. Badura Lucyna Agnieszka, 292. Dworak Cezary Przemysław, 293. Kszczot Jacek Janusz, 294. Kułak Krzysztof Wiesław, 295. Tomasik Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

296. Muras Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

297. Jarzębowski Henryk Stanisław, 298. Kotaczek Jan, 299. Kunikowski Tadeusz, 300. Wiechno Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

301. Anyszka Ryszard Jan, 302. Kowalska Stanisława, 303. Marciniak Mirosław, 304. Orlik Benedykt Stanisław, 305. Stasiak Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

306. Adamkiewicz Zdzisław, 307. Gałońska Teresa Bogna, 308. Krawczyński Stanisław, 309. Maternowska Halina, 310. Redych-Vasina Urszula,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

311. Czepielowski Maciej Olgierd, 312. Górka Konrad, 313. Krzywoń Marek, 314. Kurowska-Mleczko Katarzyna Renata, 315. Mleczko Marek Władysław, 316. Pszczótkowska Maria, 317. Romek Klaudia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

318. Grygielski Zbigniew, 319. Monasterska Agnieszka, 320. Seremet-Dziewięcka Maria, 321. Widaszek Roman Antoni, 322. Wiwer-Monita Katarzyna,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

323. Przybył Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

324. Malinowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

325. Kosmowski Jan Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

326. Kraszewski Stefan Witold, 327. Ostrowski Ryszard Szymon, 328. Pietrzak Stanisław Kazimierz, 329. Sajdak Lesław Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

330. Bodalska-Mazur Barbara, 331. Danielewicz Maciej, 332. Dobrowolska Katarzyna Małgorzata, 333. Drobiński Andrzej Michał, 334. Drozdowska-Wolska Beata, 335. Falęcki Zbigniew Bogdan, 336. Karnacewicz Stanisław, 337. Kaźmierczak Mariola Leokadia, 338. Koska Lech, 339. Kurkus Alina Janina, 340. Potaczała Barbara Hanna, 341. Puchalska Teresa Janina, 342. Rybczyński Andrzej Stanisław, 343. Starzewski Łukasz Maria, 344. Tymczyszyn Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

345. Błoński Marek Henryk, 346. Fiłończuk Robert Krzysztof, 347. Kmiecik Andrzej Zdzisław, 348. Leszczyński Grzegorz, 349. Matecka Anna Renata, 350. Parfianowicz Małgorzata Zofia, 351. Skalska Ewa Hanna, 352. Szot Jolanta Maria,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

353. Ryniewicz Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

354. Barankiewicz Krystyna, 355. Kulka Krzysztof Ryszard, 356. Szpojankowski Jerzy Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

357. Siankowski Piotr, 358. Sobieraj Leonard Jan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

359. Chwostek Jan, 360. Inglot-Ulman Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

361. Dudek Halina, 362. Hanejko Anna, 363. Kot Jan, 364. Strzatba Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

365. Gruca Jerzy, 366. Gwizdak Stanisław Jan, 367. Sobuś Witold,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

368. Lasota Danuta Urszula, 369. Piwoński Artur Grzegorz,

na wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

370. Heidenreich Barbara, 371. Kliś Aleksandra, 372. Krawczyk Eugeniusz, 373. Piszczek Gerard, 374. Pyka Walerian Mikołaj, 375. Wieczyńska Maria Wanda, 376. Zawiszowski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

377. Baścik Augustyn, 378. Buczek Ryszard, 379. Chrzanowska Natalia, 380. Chudecka Renata Jolanta, 381. Cogiel Zygmunt, 382. Dindorf Marek Czesław, 383. Gabriel Piotr, 384. Jaremowicz Bogusława Aleksandra, 385. Kajdan Krystyna, 386. Klementowski Marek, 387. Kudala Ryszard, 388. Mańka Jan, 389. Mańka Józef, 390. Mrozek Anna Bronisława, 391. Orzeł Jolanta, 392. Piasecka Anna Teresa, 393. ks. Reginek Antoni, 394. Rożniewski Andrzej, 395. Smółka Jan, 396. Sromek Krzysztof, 397. Suchy Franciszek, 398. Suska Marianna, 399. Turalik Jacek Waldemar, 400. Wieczorek Krzysztof, 401. Wit Marek, 402. Witańska-Bukowska Małgorzata, 403. Wolny Marian, 404. Ziomek Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

405. Błachno Mariola Józefa, 406. Ciućka Władysław, 407. Gawenda Ernest, 408. Gondzik Jan Paweł, 409. Korczyńska Leokadia Cecylia, 410. Kotlarz-Sirek Jadwiga, 411. Kubica Marek, 412. Kuboś Edward, 413. Kuderewska-Sustik Katarzyna Izabela, 414. Kukła Emil, 415. Mirkowski Aleksander, 416. Morąg Jerzy, 417. Okrzesik Julian, 418. Pielesz Andrzej, 419. Smyczek Andrzej, 420. Wacowski Edward, 421. Wyszogrodzka-Dindorf Danuta Ewa, 422. Zawiślak Beata Maria,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

423. Kurpios Zofia Elżbieta, 424. Niewczas Mieczysława Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

425. Borek Jan, 426. Dawid Czesław, 427. Krukowicz Andrzej Ryszard, 428. Maciąg Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

429. Bernaciak Zygmunt Aleksander, 430. Czech Wojciech, 431. Gębski Zdzisław Tadeusz, 432. Gierada Gabriel Marian, 433. Grad Marek, 434. Januchta Feliks, 435. Kaniowska Cecylia, 436. Klepacz Tadeusz Jan, 437. Markowski Andrzej Bartłomiej, 438. Przybylski Wojciech Antoni, 439. Raczyński Kazimierz,

440. Różycki Krzysztof Zygmunt, 441. Żelazna Halina Romana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

442. Adamus Mirosław Józef, 443. Jarosz Szymon Stanisław, 444. Piwnik Halina Bożena, 445. Sałata Adam Sylwester, 446. Sobczyk Bogusław, 447. Suchenia Ewa Elżbieta, 448. Szybalski Roman Adam, 449. Żłobecka Lidia Małgorzata,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

450. Lisiecka Danuta, 451. Nowak Wanda.