POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 czerwca 2005 r. o mianowaniu na stopnie generalskie

nr Z.111-24-05

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mianuję:

na stopień generała dywizji:

Pana generała brygady Grzegorza MOZGAWĘ

na stopień generała brygady:

Pana pułkownika Andrzeja GAWRYSIA

Pana pułkownika Mariana JANICKIEGO.