POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 września 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 98/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za męstwo wykazane podczas pełnienia obowiązków służbowych, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Gołembiewski Maksymilian, 2. Jarszyński Eugeniusz, 3. Kraiński Paweł, 4. Łukowski Alojzy, 5. Olszewski Mieczysław, 6. Plath Paweł, 7. Runowski Alfons Jan, 8. Szarek Stanisław, 9. Szczeciński Paweł, 10. Tysarczyk Brunon, 11. Wasielewski Ignacy, 12. Żelewski Jan Izydor.