o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 99/2006

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 września 2006 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Palluth Antoni,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Gosk Franciszek,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Szucki Bohdan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Filipkowski Tadeusz Antoni, 5. Śliwa Kazimierz Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Barański Wojciech Mirosław, 7. Chrzanowski Wiesław Władysław, 8. Czerniejewski Jan, 9. Guzikowski Kazimierz, 10. Miś Andrzej, 11. Paliwoda Zbigniew, 12. Szostak Stanisław, 13. Swiątnicki Bolesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Bacciarelli Janusz Józef, 15. Całko Marian Wawrzyniec, 16. Gedymin Włodzimierz, 17. Krokos Maciej Roman, 18. Kwiatkowski Edward, 19. Lewandowski Ryszard, 20. Pawłowski Bolesław Zbigniew, 21. Sitko Jan Edward, 22. ks. Żołnierkiewicz Julian,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania wiedzy o historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kunert Andrzej Krzysztof.