POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 221/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Pomorskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dziubek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Atanasiu Edward Petro, 3. Burandt Stanisław, 4. Jankowski Janusz Andrzej, 5. Kitlińska Halina Elżbieta, 6. Kmieciński Jerzy Ryszard, 7. Kotyński Stanisław, 8. Krawczyk Andrzej Stanisław, 9. Majewski Jan Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Dec Marek Zbigniew, 11. Jaśkowski Adam, 12. Zieliński Daniel Zbigniew.