POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 114/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bernaciak Lucjan, 2. Borski Henryk, 3. Foksa Władysław, 4. Gośniak Henryk, 5. Gromadzki Zygfryd, 6. Jarnuszkiewicz Maria, 7. Kiszka Andrzej, 8. Mikus Bolesław, 9. Sadowski Stanisław, 10. Strycharczyk Konrad Ignacy, 11. Świercz Stanisław,

pośmiertnie

12. Gilewicz Jerzy, 13. Herzog Józef, 14. Kęska Zygmunt, 15. Kołaciński Władysław, 16. Kuchnio Wacław, 17. Osiński Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Bajkowski Władysław, 19. Baran Tadeusz Jan, 20. Bojarczuk Wojciech Andrzej, 21. Deres Helena, 22. Fursewicz Bohdan Jerzy, 23. Gajewska Irena, 24. Gazdecki Mieczysław, 25. Kochański Artur, 26. Kozłowski Medard, 27. Krawczyk Brunon, 28. Michalczuk Antoni, 29. Miecznikowski Robert, 30. Mierzwa Kazimiera, 31. Miłkowski Władysław, 32. Nowak Stefan, 33. Pasierbiak Jerzy Hieronim, 34. Pięta Helena, 35. Reszko Mirosław Wojciech, 36. Rogowski Antoni, 37. Szeremet Józef Jan, 38. Szewczyk Halina, 39. Szostkiewicz Waldemar, 40. Wolska Lidia, 41. Zalewski Jan,

pośmiertnie

42. Kaczkowski Józef, 43. Kiełbus Józef, 44. Szczepankowski Henryk,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

45. Turowski Jerzy.