POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 21/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mogiła-Lisowski Zygmunt Leopold,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Piwko Franciszek Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Chodak Bohdan Witold, 4. Jendruszczak Janusz, 5. Juszkiewicz Jerzy Aleksander, 6. Kruszyński Waldemar, 7. Padechowicz Tadeusz, 8. Perucki Kazimierz.