POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 31/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury za zasługi dla rozwoju szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Hryszko Helena, 2. Szmelter Iwona, 3. Szpor Joanna Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bissenik Andrzej, 5. Koss Irena Józefa, 6. Smyr-ski Bogusław Mieczysław, 7. Stawicki Krzysztof Ryszard,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bartnicki Krzysztof, 9. Hemmerling Grzegorz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

10. Trawiński Stanisław, 11. Włodarczak Michał,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Arendt Włodzimierz, 13. Kozieja Leon, 14. Piliszczuk Antoni Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kurzyńska Małgorzata Anna, 16. Magdziarz Hieronim, 17. Niewiadomski Mirosław, 18. Światły Lech Stanisław,

za zasługi dla rozwoju wędkarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kowalski Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bogalecki Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Byczyński Zbigniew Jerzy, 22. Mierzejewski Arkadiusz,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska wiejskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kruszczyńska Hanna Danuta, 24. Mandosik Natalia,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

25. Landecka Halina Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26.  Kopciowski Dariusz, 27. Maraśkiewicz Jan Franciszek, 28. Rudnik Stanisława Helena, 29. Zającz-kowski Jacek Wawrzyniec,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Drozd Ryszard Marek, 31. Głogowski Jan, 32. Kaliszuk Alicja, 33. Lenart Ireneusz, 34. Mika Marian, 35. Muciek Maria, 36. Naumiuk Maria Katarzyna, 37. Osowieć Ewa Anna, 38. Radczak Zofia, 39. Stolarz Barbara, 40.. Wieliczko Danuta, 41. Wiśniewska Alicja Maria, 42. Żurawicka Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Grosicka Beata Barbara, 44. Helman Liliana Maria, 45. Mazur Piotr Maurycy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Dec Michał,

za zasługi w popularyzowaniu kultury, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kłodnicki Marian Tomasz, 48. Misiurski Bogdan Kazimierz, 49. Perkowska Maria Czesława, 50. Wasiuta Zofia Ludmiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Piędzią Mariola, 52. Piędzią Sławomir Jerzy, za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej i sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Żechowski Tadeusz Romuald,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54.  Bonecki Zbigniew Stanisław, 55. Ślósarski Bogdan Józef,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Woch Kazimierz Herman,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Forenc Kazimierz, 58. Jaskólski Wiesław, 59. Jaworski Stanisław, 60. Majsiak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Czerniak Stanisław, 62. Kiedos Edward Józef, 63. Matyszka Janusz, 64. Owczarek Aleksander Ireneusz, 65. Rabikowski Jerzy, 66. Smugowski Grzegorz Ryszard, 67. Świattowski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Antczak Janusz Walenty, 69. Czerniak Bogdan, 70. Kaftan Sławomir Marek, 71. Panek Wojciech Grzegorz, 72. Wierzbicki Marek Jacek,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Gołda Leszek Włodzimierz, 74. Just Elżbieta Władysława, 75. Kosowicz Krystyna Helena, 76. No-wak Krystyna Zofia, 77. Olszewski Leszek Wacław, 78. Sowiński Jerzy, 79. Wacławek Mariusz Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Graniczka Mariusz, 81. Wójtowicz Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Gajda Marek, 83. Grochowalska Hanna Maria, 84. Uchto Danuta Anna,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Purzeczko Mirosław Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Baranowski Waldemar, 87. Grabani Piotr,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Siewior Andrzej Ireneusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Abramowicz Piotr Wincenty, 90. Chylą Maria Anna, 91. Jarzyński Wiesław Władysław, 92. Skiba Anna Jolanta, 93. Witecki Tomasz, 94. Żelaśkiewicz Małgorzata Anna,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

95. Bednarek Marek Aleksander, 96. Breguła Wojciech, 97. Chmielniok Roman Antoni, 98. Chyra Henryk, 99. Egeman Andrzej Stanisław, 100. Gnacik Jerzy Ignacy, 101. Jafernik Paweł, 102. Król Marcin Piotr, 103. Sapieha Maciej,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

104. Anuszkiewicz Jan, 105. Buczyński Franciszek Andrzej, 106. Iber Łukasz.