POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-9-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Wojciecha KAŁUŻĘ ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka