POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 60/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Litewskiej w uznaniu wybitnych zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego Polaków na Litwie, za zaangażowanie w działania na rzecz pojednania i rozwoju przyjaznych relacji Polaków i Litwinów, za działalność charytatywną

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Obrębski Józef,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego za zasługi w popularyzowaniu polskiego języka i tradycji narodowych, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Glonek -Komosa Wanda, obywatele Republiki Francuskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

3. Derache Bernard,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o Polsce

4. Pacholarz Paul,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Padowicz Stefan Adam, 6. Rolicz Władysława, 7. Sobol Teresa, 8. Władysiuk Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bałaziński Marek Andrzej, 10. Chylewska Bożena Józefa, 11. Chylewski Stanisław Andrzej, 12. Jarosz Andrzej, 13. Nawrot Grażyna Barbara, 14. Smorągie-wicz Wanda,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Kanadzie za zasługi w propagowaniu polskiej muzyki współczesnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jarczyk Jan Tadeusz,

obywatel Kanady za zasługi w popularyzowaniu polskiej sztuki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Hałasa Alfred,

obywatele Federacji Rosyjskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -rosyjskiej współpracy kulturalnej

17. Burow Mikołaj,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -rosyjskiej współpracy

18. Prochorienko Aleksandr,

za zasługi w promowaniu współpracy państw bałtyckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Korowin Leonid,

obywatel Republiki Włoskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -włoskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Orefici Giuseppe.