POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 125/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rodziewicz Romuald,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2.  Bogacz Kazimierz, 3. Jóźwiakowski Jerzy Witold, 4. Małek Mieczysław, 5. Markiewicz Irena Rosa, 6. Wołoszyn Danuta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Bojanowska Maria Aniela, 8. Czapski Stanisław Wiesław, 9. Dempniak Mieczysława, 10. Dudkowiak Zofia, 11. Garbacz Kazimierz Władysław, 12. Karcz Ludwik, 13. Kijak Krzysztof Stefan, 14. Kozaczka Franciszek, 15. Kubiak Zbigniew Marian, 16. Marciniak Wiesław Bolesław, 17. Markiewicz Zenon, 18. Nowicki Ryszard, 19. Ostafin Stanisław, 20. Petrus Lucyna, 21. Sowińska Barbara, 22. Zieliński Zbigniew Wojciech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

23. Brama Edward,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. ks. Chomiak Stanisław,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Karczewska Krystyna Zofia, 26. Pojdą Stefan.