POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 kwietnia 2008 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-6-08

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


I. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Tomasz CHARZEWSKI

w Iławie

2. Maciej FLINIK

w Bydgoszczy

3. Ewa GRABOWSKA

dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

4. Renata Maria HEJNAR

w Sanoku

5. Katarzyna ILCZUK-WOJTKOWSKA

dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

6. Joanna Eliza JANKOWSKA-DUŚ

w Tucholi

7. Agnieszka Katarzyna JASKÓŁOWSKA

w Wołominie

8. Anna Maria KIWER-KOWALCZYK

Gdańsk-Północ w Gdańsku

9. Krzysztof KORZENIEWSKI

w Braniewie

10. Krzysztof Piotr KUKLA

w Krośnie

11. Olga Maria KUROWSKA

w Słupsku

12. Kamila Ewa LEGOWICZ

w Słupsku

13. Ewa LEMANOWICZ-PAWLAK

w Brodnicy

14. Mariusz Cezary MATUSIK

w Wołominie

15. Katarzyna Teresa MAWRICZ-MARCZAK

w Brzozowie

16. Robert MOSSAKOWSKI

w Wołominie

17. Katarzyna Anna NIEMCZYK

w Słupsku

18. Joanna Elżbieta NIEZGODZKA

w Lesku

19. Krzysztof Adam PRUTIS

w Bielsku Podlaskim

20. Barbara Anna ROCZNIAK-GLIŚCIAK

w Lesku

21. Agnieszka ROJEWSKA

Gdańsk-Południe w Gdańsku

22. Ilona Katarzyna RUDEK

w Gdyni

23. Anna Maria STOLARSKA

w Gdyni

24. Justyna Maria SZCZEPKOWSKA

w Braniewie

25. Anna Maria SZEWCZYK-NABRZEŻNY

w Sanoku

26. Robert Sławomir ŚWIDNICKI

w Wołominie

27. Jarosław Ryszard TURCZYN

w Słupsku

28. Magdalena WALEWSKA

w Łomży