POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 476/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury polskiej, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

1. Cygielska Krystyna,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskojęzycznej oświaty, za promowanie polskości wśród dzieci i młodzieży

2. Tatara Jolanta,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

3. Chlebowska Ewa,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za popularyzowanie kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Herbst Witold Aleksander,

za zasługi w popularyzowaniu kultury polskiej, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie

5. Zawadzka Danuta,

obywatelki Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury polskiej, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Ziółkowska Helena,

za zasługi w rozwijaniu szkolnictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Penar Wanda, 8. Poremba Elizabeth.