POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 465/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury polskiej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Dworak Lechosław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamczak Jacek, 3. Albrecht Irena, 4. Błaszkiewicz Teresa, 5. Buchmann Anna, 6. Chachulska Anna Małgorzata, 7. Chrapkiewicz Grzegorz Jarosław, 8. Dudek Maria, 9. Janas Janusz, 10. Janas Teresa, 11. Kielar Zofia, 12. Kostecki Jan, 13. Marszałek Grzegorz, 14. Michta Stanisław, 15. Popinigis Danuta, 16. Reklewska Maria Krystyna, 17. Sandoz Teresa, 18. Walczak Józef, 19. Wielgosz Andrzej, 20. Wiłkojć Ewa Grażyna, 21. Winiewicz-Wolska Joanna Zofia, 22. Wojtasiak Bogdan, 23. Zieliński Marek, 24. Ziernicka Danuta Maria,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bereszyński Bogdan, 26. Borkowska Danuta Jadwiga, 27. Janiak Mirosław Stanisław, 28. Lach Kazimierz, 29. Lipinski Bogdan, 30. Mizeracka Zofia, 31. Orłowski Zbigniew, 32. Przyjazny Mateusz, 33. Sikora Zofia, 34. Sobczyk Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Ajdacki Paweł, 36. Dobosz Maria, 37. Gajewski Józef, 38. Hyrkiel Józef, 39. Janusik Włodzimierz Kazimierz, 40. Karbowski Krzysztof Szymon, 41. Kluczyński Jacek, 42. Kowalska Zdzisława, 43. Kwiatkowski Tomasz, 44. Łobacz-Bącal Elżbieta, 45. Mikołajczyk Janina, 46. Mordal Paweł, 47. Napiórkowski Wojciech, 48. Nowak Elżbieta, 49. Orman Władysław Marian, 50. Pietruszewski Krzysztof Stefan, 51. Plezia Paweł, 52. Rogowski Ludwik, 53. Sikorski Tomasz, 54. Skórnicki Waldemar Dominik, 55. Sobieraj Janusz Szczepan, 56. Szafińska Grażyna, 57. Szarota Wojciech Piotr, 58. Szczęsny Grzegorz Wojciech, 59. Tomaszewski Marian, 60. Wulicz Ryszard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Jóźwiak Jarosław Tomasz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

62. Bartoszek Helena Maria, 63. Fujcik Tadeusz Karol, 64. Wawrzyczek Helena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Bartoszek Ludwik Antoni, 66. Kubik Jan Jerzy, 67. Maciejewski Mirosław Stanisław, 68. Szuścik Bogdan Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Kawka Danuta, 70. Węglorz Janina Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Lesiński Józef Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Chwastowski Waldemar Zdzisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Bareła Włodzimierz Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Banasik Jarosław Zbigniew, 75. Biadacz Krzysztof Józef, 76. Janoszka Grzegorz Antoni, 77. Mikosz Patryk Kamil,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kwapisz Jan Tadeusz, 79. Matynia Andrzej Jan, 80. Sobczyk Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. ks. Barna Jan Stefan, 82. Barszcz Helena, 83. Działak Mirosława, 84. Kosowska Aleksandra, 85. Siwiec Zofia, 86. Spadło Wiesława, 87. Tomaszewska Dorota, 88. Wawrzkiewicz Włodzimierz, 89. Ziewiecki Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Bajor Mirosław Jacek, 91. Gawior Justyna, 92. Grabda Włodzimierz Mikołaj, 93. Gralec Radosław, 94. Grochowski Stanisław, 95. Jabłoński Grzegorz, 96. Klimczyk Dariusz, 97. Korniłowicz Waldemar Leszek, 98. Kozieł Kazimierz, 99. Kukuryk Stanisław Leszek, 100. Lichosik Edward, 101. Maciejczak Jadwiga, 102. Mroczek Tomasz, 103. Seweryn Mirosław, 104. Stańczyk Antoni, 105. Strycharski Mieczysław Józef, 106. Szczepara Leokadia, 107. Wychowański Jan Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Pawłowski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Klepacz Bożena Katarzyna, 110. Krępa Danuta Barbara, 111. Śledziona Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Drej Antoni, 113. Hajduk Zenon Stanisław.