POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 466/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Wojewody Małopolskiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Wójcik Mirosław Krzysztof,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2.  Konopka Kazimierz, 3. Kozdrój Stanisław, 4. Krzyżak Antoni, 5. Ostrowski Maciej Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gajos Andrzej, 7. Galica Józef, 8. Gręda Mirosław, 9. Karnafał Roman, 10. Knap Eugeniusz, 11. Kostuch Józef Kazimierz, 12. Łaciak Mariusz, 13. Malaga Władysław, 14. Nowak Lesław Czesław, 15. Pachota Eugeniusz, 16. Pruchnik Józef, 17. ks. Skowronek Stanisław, 18. Ujma Jerzy Piotr, 19. Waligórski Jakub,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Chlebek Zbigniew, 21. Głownia Roman Andrzej, 22. Górski Jerzy Jan, 23. Gumułka Zbigniew Aleksander, 24. Hajec Adolf, 25. Kiełbasa Józef, 26. Kołek Stanisław, 27. Kotas Dominik, 28. Krok Kazimierz, 29. Łachman Kazimierz, 30. Marek Stanisław, 31. Mróz Jerzy, 32. Pandyra Marek, 33. Piech Michał, 34. Radoń Marian, 35. Rozkuszka Tadeusz Stefan, 36. Rydzoń Witold, 37. Sapała Stanisław, 38. Stryszowski Andrzej Stanisław, 39. Szałaśny Władysław, 40. Szczęśniak Stefan, 41. Tazik Józef, 42. Turek Jerzy, 43. Wach Stanisław, 44. Wrona Mieczysław, 45. Zięć Stanisław,

za zasługi w dzialalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

46. Owca Tadeusz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Opoka Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Koterba Kazimierz Maciej, 49. Zdebska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Gastoł Janusz, 51. Sośnicka Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Baster Janusz Maria, 53. Czaplińska Krystyna Jadwiga, 54. Gruszka Maria, 55. Hoffmann-Grell Jadwiga Teresa, 56. Huppert Jadwiga Ewa, 57. Karłowski Witold, 58. Karocki Andrzej Ludwik, 59. Łaciak Jan, 60. Madej Andrzej Adam, 61. Sajak Kazimierz, 62. Słomski Zdzisław, 63. Sowa Helena Anna, 64. Statek Władysław, 65. Ślęzak Andrzej, 66. Wilczak Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bień Norbert Tomasz, 68. Bosak Bogusław, 69. Czarakcziew Borysław Piotr, 70. Dziubek Andrzej Paweł, 71. Feliksik Andrzej Ignacy, 72. Filip Grażyna Marta, 73. Gołyźniak Maria, 74. Górnicki Jerzy, 75. Janiec Małgorzata Wanda, 76. Jurczak Marian, 77. Klew-życ Lech Łukasz, 78. Konarski Leszek, 79. Korbelak Władysław Roman, 80. Kulawiak Karol, 81. Listwan Ryszard Andrzej, 82. Mach Andrzej, 83. Migdał Teresa, 84. Motyka Władysław Piotr, 85. Olchawa Krystyna, 86. Pałka Henryk Stanisław, 87. Pasterska-Kloc Kazimiera Maria, 88. Podgórski Jacek, 89. Salamon Władysław, 90. Serafin Zofia, 91. Sikora Anna Stanisława, 92. Szewczyk Kazimierz, 93. Włodarczyk Małgorzata Mariola,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Babiuch Teresa Sabina, 95. Badowski Józef Jan, 96. Czachór Bogdan, 97. Czesak Maria Antonina, 98. Klejdysz Edward, 99. Król Jacek, 100. Kufta Stanisław, 101. Małota Jacek Stanisław, 102. Marek Danuta, 103. Nowak Mieczysław Władysław, 104. Oleś Piotr, 105. Poniedziałek Krzysztof, 106. Skrzypiński Andrzej Łukasz, 107. Struś Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Mironiuk Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Baran Ewa Barbara, 110. Sarlej Wit Mateusz, 111. Stolarz Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Bułka Anna Maria, 113. Sułek Alina Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Głąbek Piotr Alojzy, 115. Gołębiowski Paweł Jacek, 116. Murias Radosław, 117. Polan Jarosław Maksymilian, 118. Rak Jarosław Piotr.