POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 477/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki, w szczególności energetyki krajowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dobroczek Andrzej, 2. Dudek Bogumił Wiktor, 3. Miękus Janusz Władysław, 4. Tarchalska-Kalinowska Urszula Ryszarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Białek Marcin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gajos Iwona Beata, 7. Pilch Wojciech Stanisław, 8. Rajewski Ryszard, 9. Turczak Rafał Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Olszewski Mariusz, 11. Zaręba Grzegorz Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Lisik Mariusz Stefan, 13. Mizak Jacek Robert, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

14. Ciechanowicz Janusz, 15. Opala Tomasz Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

16. Chyb Zbigniew, 17. Cukrowski Piotr Andrzej, 18. Jastrzębski Tomasz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Sznajder Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Sikorski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Glaz Mirosław Zbigniew, 22. Grycan Mariusz, 23. Śnieżek Bogdan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska architektów w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Gołębiowski Jerzy Zbigniew, 25. Horodyski Leszek Janusz, 26. Jaskułowski Bogusław, 27. Ropela Roman Krystian, 28. Strzeszyński Jan Mieczysław, 29. Szapowałow Leon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Drynkorn Jadwiga, 31. Górny Dariusz, 32. Hadyńska-Kaszuba Jolanta, 33. Klimek Tomasz, 34. Miedzielska Mieczysława, 35. Spasiński Tadeusz Alfred, 36. Strzelecki Mirosław Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Lamprecht Wojciech Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

38. Bieława Mariusz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

39. Mastalerz Teresa Jadwiga, na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Golisz Kazimiera, 41. Roszczyk Halina Marianna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Prasał Barbara Aleksandra, 43. Siejka Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Klimecka Kazimiera Stanisława, 45. Kolanowski Jan, 46. Warpechowska Grażyna Feliksa, 47. Wasiak Henryk Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Chowis Andrzej Franciszek, 49. Nowacka Irena Maria, 50. Wilk Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Biskup Halina Grażyna, 52. Bogusławska Danuta, 53. Dudek Krzysztof Adam, 54. Grynkiewicz Marek, 55. Kałużny Jan, 56. Kamińska Anna Bogda, 57. Król Alina Barbara, 58. Kupis Tomasz Andrzej, 59. Makowski Krzysztof Michał, 60. Mizgalska-Dąbrowska Anna Arleta, 61. Rożenek Jan, 62. Widera Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Dworak Wojciech Stanisław, 64. Knap Arkadiusz, 65. Kociołek Piotr, 66. Kwaśniak Paweł Wojciech, 67. Melka Stanisław, 68. Sadowska Agata Jolanta, 69. Wojtera Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratownictwa drogowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Biedny Dariusz Marek, 71. Dziadzio Tadeusz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Domagała Jacek, 73. Figura Sławomir Mikołaj, 74. Kozłowski Krzysztof Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

75. Bieniek Robert Krzysztof, 76. Chojak Jan Franciszek, 77. Kozieł Wojciech Sławomir, 78. Włodarczyk Ireneusz Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki w Polsce

79. Ptasiński Zbigniew,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Kulma Ryszard Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Englert Artur, 82. Pacewicz-Pyrek Katarzyna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Baranek Bogdan Piotr, 84. Nizińska Danuta Stefania, 85. Patecki Marek Adam, 86. Pawlik Dariusz Tadeusz, 87. Pietrzyk Ryszard, 88. Wardęga Tadeusz, 89. Wygoda Grzegorz Jan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Kocik Krzysztof Wojciech,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Krygier Czesław Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Ksiądz Dariusz, 93. Stasiak Jan Zbigniew, 94. Woźnicki Aleksander Ambroży,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska bibliotekarzy i rozwoju czytelnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Skrzypczak-Słowińska Małgorzata Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Bereśniewicz Maria Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska architektów w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Ferber Grzegorz Edward, 98. Lenart Jacek, 99. Nowak Jerzy Karol, 100. Perepeczko Marek, 101. Sietnicki Marek Adam.