POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 151/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Aronson Stanisław Witold, 2. Estkowski Jan Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jeznach Marian, 4. Wołłejko Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Godlewska Anna,

pośmiertnie

6. Agacki Stanisław.