POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów

nr 1131-50-07

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 16 listopada 2007 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

Pana Waldemara PAWLAKA — na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki

Pana Grzegorza Juliusza SCHETYNĘ — na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panią Elżbietę Ewę BIEŃKOWSKĄ — na urząd Ministra Rozwoju Regionalnego

Pana Zbigniewa Czesława ĆWIĄKALSKIEGO — na urząd Ministra Sprawiedliwości

Pana Zbigniewa DERDZIUKA — na urząd Ministra-członka Rady Ministrów

Pana Mirosława Michała DRZEWIECKIEGO — na urząd Ministra Sportu i Turystyki

Panią Jolantę Beatę FEDAK — na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Pana Cezarego Stanisława GRABARCZYKA — na urząd Ministra Infrastruktury

Pana Aleksandra GRADA — na urząd Ministra Skarbu Państwa

Panią Katarzynę HALL — na urząd Ministra Edukacji Narodowej

Pana Bogdana Adama KLICHA — na urząd Ministra Obrony Narodowej

Panią Ewę Bożenę KOPACZ — na urząd Ministra Zdrowia

Panią Barbarę KUDRYCKĄ — na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pana Macieja Władysława NOWICKIEGO — na urząd Ministra Środowiska

Pana Jana VINCENT-ROSTOWSKIEGO — na urząd Ministra Finansów

Pana Marka Wacława SAWICKIEGO — na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pana Radosława Tomasza SIKORSKIEGO — na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Bogdana Andrzeja ZDROJEWSKIEGI — na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego