POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-76-2007

Na podstawie art 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja SADOSIA na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu.