POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 maja 2005 r. nr 113-9-05

o odmowie przyjęcia dymisji Rady Ministrów

Na podstawie art. 162 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam przyjęcia dymisji Rady Ministrów złożonej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Belkę w dniu 6 maja 2005 r.