POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Walentego Tomaki

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 2 kwietnia 2011 r., mandatu posła Jana Walentego Tomaki wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.