POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą okręgowej komisji Wyborczej w Łodzi

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Elżbiety Marii Królikowskiej-Kińskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.