POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przez Wojciecha Wierzejskiego wybranego z okręgowej listy kandydatów na posłów nr 10 — Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Bernarda Wojciechowskiego — kandydata z tej samej listy okręgowej, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.