POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Tomasza Golińskiego

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 11 czerwca 2009 r., mandatu posła Mariana Tomasza Golińskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.