POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 142 ust. 3 Ordynacji wyborczej, stwierdzam utratę, z dniem 7 października 2005 r., mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Wierzejskiego wybranego z okręgowej listy kandydatów na postów nr 10 — Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin, w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą w Warszawie.