POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów: Tadeusza Cymańskiego, Andrzeja Mariana Grzyba, Jolanty Emilii Hibner, Danuty Jazłowieckiej, Jarosława Kalinowskiego, Pawła Roberta Kowala, Jacka Olgierda Kurskiego, Krzysztofa Liska, Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej, Sławomira Witolda Nitrasa, Wojciecha Michała Olejniczaka, Joanny Senyszyn, Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej, Jarosława Leszka Wałęsy, Pawła Ksawerego Zalewskiego, Janusza Władysława Zemke, Zbigniewa Ziobry

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 6a Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 10 czerwca 2009 r., mandatów:

— posła Tadeusza Cymańskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku,

— posła Andrzeja Mariana Grzyba wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 10 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu,

— poseł Jolanty Emilii Hibner wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie,

— poseł Danuty Jazłowieckiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu,

— posła Jarosława Kalinowskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 10 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 18 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach,

— posła Pawła Roberta Kowala wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie,

— posła Jacka Olgierda Kurskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku,

— posła Krzysztofa Liska wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu,

— poseł Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie,

— posła Sławomira Witolda Nitrasa wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie,

— posła Wojciecha Michała Olejniczaka wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi,

— poseł Joanny Senyszyn wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni,

— poseł Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi,

— posła Jarosława Leszka Wałęsy wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku,

— posła Pawła Ksawerego Zalewskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu,

— posła Janusza Władysława Zemke wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy,

— posła Zbigniewa Ziobry wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.