POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Zająca

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 4 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 22 czerwca 2008 r., mandatu posła Stanisława Zająca wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.