POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 340/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fijał Lesław Czesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dumkiewicz-Sprawka Ewa, 3. Patalas Włodzimierz Kazimierz, 4. Szumlak Irena, 5. Wadiak Krzysztof Piotr, 6. Wasilewski Adam Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bielawski Wiesław, 8. Bluj Maciej, 9. Dombrowicz Konstanty, 10. Grygorewicz Bolesław, 11. Janczarek Danuta, 12. Łoś Andrzej Antoni, 13. Poliński Adam, 14. Sierzputowski Tomasz, 15. Starkowska Maria, 16. Truskolaski Tadeusz, 17. Wilk Janina, 18. Wojciechowicz Jacek Piotr.