POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 342/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kolasińska Grażyna Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bonczewska Anna, 3. Dąbek Krystyna, 4. Kaczmarek Alina Maria, 5. Kamińska Anna, 6. Misterski Paweł Bogusław, 7. Zawada Urszula.