POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej. 109/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Obrony Narodowej,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostali

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Babuśka Marian Stanisław, 2. płk Barański Adam, 3. płk Czajka Krzysztof, 4. płk Czupryński Andrzej, 5. ppłk Datek Krzysztof, 6. ppłk Drozd Piotr Andrzej, 7. ppłk Fiutowski Szymon Andrzej, 8. płk Górski Paweł Robert, 9. ppłk Grzyb Jerzy, 10. ppłk Gunia Wojciech Andrzej, 11. płk Kozerawski Dariusz, 12. płk Łańcucki Sławomir, 13. płk Marciniak Krzysztof, 14. płk Orzechowski Marek, 15. płk Posobiec Jan Jarosław, 16. płk Słomka Leszek, 17. ppłk Szyguła Zbigniew Andrzej, 18. mjr Tomczak Andrzej Józef, 19. ppłk Tyszka Dariusz Damian, 20. płk Urbanek Marian Franciszek, 21. płk Wieleba Ryszard Jan, 22. płk Wrzosek Marek, 23. mjr Zieliński Artur Zenon, 24. płk Żarski Sławomir,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostali

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. płk Cieślak Eugeniusz, 26. mjr Graczyk Roman Tomasz.