POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 116/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczone zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterską postawę w walce o zachowanie tożsamości narodowej, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Burda Anna,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Niemierowska-Szczepańczyk Bożenna Janina.